Sectie's

Groep Sommer

Ons doel is het verbeteren van de toekomstperspectieven voor patiënten met schizofrenie en andere complexe hersenaandoeningen. Tot nu toe hebben we ons doel nagestreefd  op de volgende drie manieren:

 1. door bestaande therapieën te optimaliseren, zoals antipsychotische medicatie en cognitieve gedragstherapie
 2. door onderzoek te doen naar geneesmiddelen die hebben aangetoond effectief te zijn tegen andere aandoeningen, zoals augmentatie met Simvastatin, Clonidine, Prednisolon en selectieve oestrogeen receptor modulatoren
 3. door beter inzicht in de verschillende symptomen van hersenaandoeningen en het ontwerpen van nieuwe behandelingsstrategieën op basis van nieuw verworven kennis, bijvoorbeeld met lokale hersenstimulatie.

Onze methoden om gemeenschappelijke symptomen van complexe hersenafwijkingen beter te begrijpen  zijn breed en omvatten verschillende hersen imaging technieken (EEG, MEG, DTI, fMRI, sMRI, MRS), fenomenologie, epidemiologie, lokale hersenstimulatie (rTMS, tDCS, invasieve corticale stimulatie), (epi) genetica en proof of concept studies.

 

 • People
 • Grants
 • Hallucinaties
 • Psychosis
 • Schizophrenie
 • Depressie
 • Media
 • Presentaties
 • Iris Sommer Prof. Dr Visit
  Position

  hoogleraar Cognitieve aspecten van neurologische en psychiatrische aandoeningen.

  Research fields

  psychosis, hallucinaties, transdiagnostische symptomen

  Postdoctorale onderzoekers
  Visit
  Marieke Begemann dr.
  Maya Schutte dr.
  Promovendus
  Visit
  Theresa Marschall Msc.
  Moni Germann
  Janna de Boer Dr
  Jenny Borkent Msc
  Visit
  Shiral Gangadin Msc.
  Caitlyn Kruiper MSc.
  Mascha Linszen Dr
  Kim Maijer Dr
  Peter Martens Dr
  Lyliana Nasib MSc.
  Jasper Nuninga MSc.
  Priscilla Oomen Msc.
  Visit
  Ilse Thompson Msc.
 • Ongoing projects:

  Grants Year of award
  Hersenstichting 2018
  Stichting MS Research 2018
  ZONMW, Goed Gebruik Geneesmiddelen GG2 2018
  Stanley Foundation 2018
  QNRF NPRP11S-0119-180341 2018
  ZONMW, Goed Gebruik 2017
 •  Inzicht in hallucinaties

  Inzicht in hallucinaties vereist een gezamenlijke inspanning om fenomenologie, cognitie en onderliggende mechanismen  in  hallucinerende patiënten met ernstige aandoeningen te onderzoeken. We hebben tot nu toe deelnemers met diverse aandoeningen zoals schizofrenie, affectieve psychose, post-traumatische stress-stoornis, persoonlijkheidsstoornis, ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, Lewy body dementie, gehoorverlies, gezichtsvermogenverlies, delirium en post-chirurgische status opgenomen. Deze brede integratie was mogelijk door middel van vruchtbare samenwerkingen met het Alzheimer Centrum VUmc, Parnassia, Afdeling Neurologie UMCG en Diaconnessen en Antonius Ziekenhuis.

  De directe vergelijking van fenomenologie werd mogelijk gemaakt door een vragenlijst te ontwerpen die voor diverse   gebruikt kan worden, zie www.qpeinterview.com

   

  Publiekelijk Project 2016

   

  In 2016 lanceerden we een groot online onderzoek samen met het Weekend van de Wetenschap (een nationale organisatie ter stimulering van het publieke belang in de wetenschap) en Nemo Science Museum. Fenomenologie van hallucinaties werden beoordeeld via de website www.zieikspoken.nl en cognitie werd getest door het meten van snelheid en nauwkeurigheid op twee tests. Drugsgebruik, slaap, eenzaamheid en atopie werden onderzocht en gehoorverlies werd beoordeeld. Tot nu toe hebben meer dan 10,000 deelnemers deze online test afgerond.

  tDCS als therapie voor hallucinaties

  Wanneer patiënten auditieve hallucinaties ervaren, zien we uitgebreide activering van de gebieden geassocieerd met taalproductie en perceptie in beide hersen hemisferen. Locale stimulatie met transcraniale magnetische stimulatie(TMS) en transcraniale directe stroom stimulatie(tDCS) kan activiteit in de lokale gebieden verminderen die direct onder de schedel liggen. Deze studie biedt 10 behandel sessies in een poging om de frequentie en de ernst van auditieve hallucinaties te verminderen. De studie vindt plaats in het UMCU, Parnassia en Bergen (Noorwegen).

 • Discontinue study

  Antipsychotische medicatie is effectief bij het voorkomen van terugval na een eerste psychose. Echter, lange termijn dopamine blokkade heeft ongewenste effecten op cognitie en motivatie. Deze studie bestudeert de voor-en nadelen van een onderhoudsbehandeling op de lange termijn in 512 patiënten die in remissie zijn na een eerste psychose. Dit project is een samenwerkingsverband van 22 grote instituten in Nederland, samengevoegd in het psychose consortium.

  CATs

  Na het belangrijke werk van Dr. Oranje, de studie naar de invloed van de noradrenaline-agonisten op ERPs, deze studie voegt een lage dosis Clonidine tot de standaard antipsychotische behandeling om symptomen en cognitie te verbeteren. CATs studie vindt plaats in het UMCU, Altrecht en GGZ Centraal.

 • Immune studies

  Twee gerandomiseerde controlestudies beoordelen de verhoging van veiligheid en werkzaamheid met anti-inflammatoire geneesmiddelen bij mensen met een schizofrenie-spectrum stoornis. Het belangrijkste resultaat is de ernst van de symptomen. De belangrijke secundaire resultaten zijn het algemene functioneren, bijwerkingen, hersenen volume, PK11195-binding (PET), perifere ontsteking en cognitie. De Simvastatine studie wordt uitgevoerd in het AMC, UMCG, GGZ Ingeest, Altrecht, Reinier van Arkel Stichting, GGZ Centraal, Arkin en GGZ NoordHolland Noord. Op 11 mei wordt een symposium georganiseerd om de 100ste inclusie te vieren. De prednisolon studie wordt uitgevoerd in het UMCU, Yulius, GGZ Hoogheemraadschap, ZN Antwerpen en Bergen (Noorwegen).

  Rapsodi

  Het is al lang bekend dat vrouwen met schizofrenie een veel betere prognose hebben dan mannen, maar dit voordeel verdwijnt na de menopauze. Verschillende kleine studies hebben effect van oestrogeen en afgeleiden van oestrogeen  op symptomen en cognitie gevonden. Deze studie onderzoekt of er een verhoging van veiligheid en effectiviteit van raloxiphene bij mannen en vrouwen met schizofrenie-spectrum stoornissen is. De studie wordt uitgevoerd in het UMCU, AMC, GGZ Centraal, GGZ Eindhoven en ZN Antwerpen.

 • 7-ECT is voor ernstige depressie de meest effectieve behandeling van alle psychiatrische interventies. Maar we begrijpen slechts gedeeltelijk het werkingsmechanisme. Deze studie meet, structuur, functie en circulatie van de belangrijkste hersenstructuren voor en na ECT bij patiënten met unipolaire en bipolaire depressie.

   

 • Onze groep is actief in Nederlandse en internationale media. Hieronder vindt u een selectie van onze krantenartikelen en tv en radio items.

  Podcasts

  Daarnaast zijn we er trots op vijf podcasts te hebben geproduceerd over verschillende soorten hallucinaties. Dit zijn korte verhalen verteld door de mensen die de hallucinaties ervaren, gevolgd door een korte psychiatrische verklaring. Maayke Klaver, Msc. creëerde deze podcasts in samenwerking met Nemo en Kennislink.
  U kunt luisteren naar onze podcast via SoundCloud:

  Krantenartikelen

  Video

  • 26-09-2016 – Introductie van publiekelijk onderzoek. (RTL late night)

  • Iris Sommer over de invloed van sport op hersenen

  • Iris Sommer over hallucinaties

  • Iris Sommer over risico’s van sport op onze hersenen

  • Iris Sommer over hallucineren tijdens koorts

  • Iris Sommer over hallucinaties bij jonge ouders

 • Onze groep geeft regelmatig presentaties over hallucinaties, psychoses, lokale stimulatie, hersenaandoeningen of specifieke projecten. Enkele voorbeelden van presentaties kunnen worden bekeken via de onderstaande links.

  Voor het boeken van een presentatie door Iris, neem dan contact op met Speakers Academy.

  Vorige presentaties

  • Lowlands Science 2016

  • Tivoli Vredenburg – Betweter Festival 2016

  • Opening national psychiatry congress 2016

  • Hearing voices

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×