Onderzoeks statement

Visie

Studies in de afdeling Biomedische Wetenschappen v (BMS) zijn specifiek gericht op het begrijpen van basisfuncties en processen van de cel en systemen en hoe ze tot ziekten leiden als ze verstoord worden. We streven naar identificatie en, indien mogelijk, verklaringen om ziekte te voorkomen of te genezen, en om gezonde veroudering te bevorderen.

Het primaire doel is het ontwikkelen van nieuwe mechanistische inzichten op cel en weefselniveau. Dit moet worden bereikt door de verwerving van externe gefinancierde subsidies en leidt natuurlijk tot publicaties in gerespecteerde wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften. De visie is dat een multidisciplinaire en coherente aanpak met een passende focus essentieel is voor succesvolle ontdekkingen, (inter) nationale zichtbaarheid en fondsenwerving.

Het tweede doel is het leveren van uitstekend onderwijs in verband met de fundamentele aspecten van de biologie als basis voor medisch onderzoek en zorg. De afdeling heeft een grote taak in de biomedische bachelor en masterprogramma’s (levenswetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen) maar ook in de postacademische opleiding van artsen en wetenschappers.

Faciliteiten zoals de anatomie snijzaal en het fysiologie lab zijn expertisecentra voor onderwijs en onderzoek voor de UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Deze faciliteiten zijn platformen om kennis uit te wisselen met klinische onderzoekers resulterend in productieve samenwerkingen met vertalingen van nieuwe inzichten en ontdekkingen naar de klinische praktijk. Hiervoor is er een structurele inbedding van het basisonderzoek van het afdeling radiotherapie binnen de afdeling en de afdeling staat te popelen om een platform te bieden voor onderzoekers in andere klinische disciplines.

De afdeling streeft ernaar om een uitstekend onderzoeks-en opleidingscentrum te zijn en te worden, internationaal bekend om zijn geavanceerde basiswetenschap, zijn uitmuntende onderwijs en zijn eersteklas faciliteiten. De ontwikkeling van nieuwe instrumenten en technologie en nieuwe onderwijsstrategieën, die nodig zijn om dit uitstekende centrum voor opleidingen en onderzoek te worden, is een strategische focus.

[[Missie

De missie van de afdeling Biomedische Wetenschappen  (BMS) is om bij te dragen aan belangrijke ontwikkelingen, mee ontwikkelen aan innovatief en het geven van hoogwaardig onderwijs van de grondbeginselen van functionele en disfunctionele humane biologie op het niveau van moleculen, cellen en systemen.
Deze ‘ verticale ‘ aard van onze onderzoekslijnen maakt het mogelijk menselijke ziekten te onderzoeken op een geïntegreerde manier die internationaal vooroploopt.
Evenzo streven we er niet alleen naar om concepten en mechanismen met betrekking tot het hele menselijk lichaam op alle niveaus te onderwijzen, maar ook om educatief onderzoek te stimuleren om biomedisch onderwijs te verbeteren en te innoveren.]]

[[Aanpak

Anatomie voert functioneel neuroanatomie onderzoek door het beheren van een state-of-the-art dissectie kamer en optimaliseert de onderwijsmethoden door het ontwikkelen van digitale applicaties om de onderwijs efficiëntie van anatomie klaslokalen en dissectie kamers te verbeteren.
Moleculaire celbiologie bestudeert hoe cellen en weefsels hun functie behouden en wat hun disfunctie kan veroorzaken. Fundamentele kennis over celbiologische processen is van cruciaal belang om te begrijpen hoe genetica of omgeving de menselijke gezondheid beïnvloeden of tot ziekten leiden.
Moleculaire Neurobiologie behandelt neurodegeneratieve ziekten, hersen veroudering en epi genetische regulatie van neuro immuunprocessen door hypotheses te testen in menselijke weefsels, dierlijke systemen en celculturen.
]]

[[Opleiding

De afdeling biedt state-of-the-art wetenschappelijke en medische training in aanverwante onderwerpen van fysiologie, anatomie, neurofysiologie, neuro immunologie, cognitie en neuroimaging. Doelgroepen zijn onder andere medische tandheelkunde studenten, levenswetenschappen en bewegingswetenschappen studenten, Research Masters en PhD studenten. Op regelmatige basis worden onderzoeksprojecten voor masterstudenten verstrekt.
De Sectie Anatomie en medische Fysiologie beheert de snijzalen als een algemene faciliteit. De afdeling heeft verschillende prijswinnende leraren en is voortdurend bezig met het verbeteren van haar onderwijsmethoden; de afdeling heeft onlangs een applicatie voor tablets en smartphones ontwikkeld om anatomie onderwijs te verbeteren.
Over het algemeen nemen meer dan 2.500 studenten deel aan opleidingen die door de afdeling worden aangeboden. De leden van de afdeling zijn actief in gerichte Outreach-Programma’s voor patiënten, middelbare scholieren en het grote publiek. ]]

[[Samenwerkingen

Leden van de afdeling werken nauw samen met verschillende klinische en onderzoeksafdelingen binnen de UMCG en opereren in lokale, nationale en internationale netwerken, zoals academische groepen, levenswetenschappen en netwerken met kleine en middelgrote ondernemingen (Kmo’s), en grotere bedrijven.

Om ons doel te realiseren, neemt de afdeling Biomedische Wetenschappen  (BMS) deel aan het lokale en internationale verouderende hersen netwerk en draagt het bij aan het verouderende brein/U4 International PhD Network en Horizon 2020/InnoLife-activiteiten. Daarnaast is de afdeling een prominent lid van het MS Centrum Noord-Nederland en draagt het bij aan lokale activiteiten. De afdeling is ook actief lid van de onderzoeksinstituten BCN BRAIN en BCN, en ondersteunt actief publieke evenementen georganiseerd door beide instituten.]]

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×