Sectie's

Groep Boddeke

Momenteel wordt een toenemend aantal transcriptoom datasets gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en in databases. Onze groep host de Glia Open Access Database (GOAD), een uitgebreid hulpmiddel om toegang te krijgen tot glia transcriptoom data van microglia, astrocyten en oligodendrocyten en om deze te analyseren. De groep ontwikkelt ook nieuwe methoden voor de analyse van transcriptoom en epigenetische data en is betrokken bij data-analyse voor vele glia onderzoeksprojecten binnen de  sectie medische fysiologie van de UMCG afdeling Neurowetenschappen. Daarnaast heeft de groep uitgebreide samenwerkingsverbanden met internationale onderzoeksgroepen en farmaceutische bedrijven.

  • People
Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×