Sectie's

Groep Eggen

Microglia (hersen macrofagen) zijn de primaire immuuncellen van het centrale zenuwstelsel en voeren permanente bewaking uit van de homeostase van het hersenweefsel. De eerste reactie van microglia op neuronale stress en schade is ondersteunend van aard. Omgekeerd, aanhoudende activatie van microglia leidt tot overdreven inflammatoire activatie en daaropvolgende weefselbeschadiging zoals deze wordt waargenomen bij neurodegeneratieve ziekten. Verder kan deze (neuro)ontsteking een onderdrukt immuunsysteem induceren; endotoxine tolerantie.

Deze aandoening gaat gepaard met verminderde neuronale steun van microglia en een verminderd vermogen om te reageren op inflammatoire stimuli. Ons onderzoek richt zich op neuron-glia signalering en de epigenetische regulatie van verschillende microglia functionaliteiten met een nadruk op microglia fenotypes tijdens veroudering van de hersenen en endotoxine tolerantie.

Imaris Snapshot

De groep combineert cel en organotypische slice culturen, muis genetica, state of the art cel isolatie procedures in combinatie met genetische en epigenetische tools om de moleculaire en epigenetische wegen die microglia functie bepalen af te bakenen. Deze studies zullen een genoom-breed inzicht in de genetische regulatie van microglia functie in normale en zieke hersenen bieden en mogelijk leiden tot de identificatie van nieuwe therapeutische targets.

  • People
  • Alumni
Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×