Sectie's

Groep Georgiadis

Het onderzoek in onze groep richt zich op twee zeer verschillende onderwerpen.

 1. Gamification in het medisch onderwijs
 2. Hersen netwerk verschuivingen en natuurlijke menselijke beloning

Niettemin delen beide onderzoekslijnen een focus op beloning en motivatie. Beide sluiten aan bij het belangrijke UMCG-thema ‘Gezond ouder worden’.

 • People
 • Gamification
 • Hersen netwerk
 • Janniko Georgiadis dr. Visit
  Position

  Hoofd Sectie Anatomie en Medische Fysiologie

  Research fields

  positieve affect (seksueel gedrag),motivationele processen in biomedisch onderwijs, ontwikkeling van onderwijstechnologie

  Beheer
  Docent
  Carola Haven Dr
  Ruby Otter-Drost dr.
  Yourik van Overloop
  Pepijn Schoonen dr.
  Eric Sietsema MSc.
  Externe onderzoekers
  In Memoriam
  Klaas van Linschoten
  Ondersteunende onderzoekers
  Nikos Bagias
  Christian Heinen
  Ondersteuning
  Ronald Meijer
  Promovendus
  Gerben Ruesink Bsc.
 • In ons onderwijskundige onderzoek stellen we fundamentele en toegepaste vragen t.a.v. het academische en post-academische onderwijs in de medische basiskennis, anatomie en fysiologie in het bijzonder. Een goed inzicht in de structuur en functie van het menselijk lichaam is essentieel voor zorgprofessionals zoals artsen. Door onderzoek te doen naar de meest effectieve en efficiënte manier om deze competentie te onderwijzen en te trainen, wordt beter(e) biomedisch onderwijs en training gestimuleerd. Beter opgeleide zorgprofessionals dragen beter bij aan de doelstelling ‘Gezond ouder worden’ van het UMCG. Wat voor soort onderwijs doen we? Het verwerven van anatomische en fysiologische competentie hangt steeds meer af van zelfregulerend leren en van onderwijs op afstand (bijvoorbeeld e-leaning). De uitdaging is om e-learning zo te ontwerpen dat zelfregulerend leren wordt ondersteund en aangemoedigd, in plaats van ontmoedigd. We zien motivatie en context als belangrijke bemiddelaars in dit proces. We onderzoeken of game-designprincipes (‘gamification’) ons kunnen helpen om lesmodules beter te contextualiseren, zodat beter op de verschillende leerdoelen en op individuele verschillen in motivatie kan worden ingespeeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met prof. dr. Debbie Jaarsma van het UMCG Instituut voor Medisch Onderwijs.

  Beschreven principes vormen een leidraad voor initiatieven om e-learning te innoveren. Twee hoofdinitiatieven zijn:

  1. De virtuele snijzaal. Hiermee zal een student zelf veel meer tijd kunnen besteden aan het bestuderen van ‘snijzaalanatomie’ dan nu nog het geval is. Omdat de virtuele snijzaalomgeving erg lijkt op de werkelijke onderwijsomgeving, is de verwachting dat het contactonderwijs (docent-student) efficiënter verloopt. Ook neemt de impact van anatomische modellen op het anatomische leerproces toe, omdat meer studenten vaker met de anatomische preparaten kunnen studeren. Dit initiatief wordt in samenwerking met VIEMR.
  2. Game of Guids, een Duo Lingo-achtige applicatie om op een relaxte manier anatomische terminologie te leren beheersen.
 • Onze tweede onderzoekslijn betreft de neurobiologie en neuropsychologie van de menselijke beloning. Omdat seks een van de sterkste krachten van de natuur is, gebruiken we de humane seksuele responsiviteit als een model om de neurobiologische en neuropsychologische principes van normale menselijke beloning te kunnen onderzoeken. In het bijzonder gebruiken we seksuele opwinding en genitale sensatie om te bestuderen hoe bepaalde configuraties van hersennetwerken kunnen helpen verklaren hoe mensen kunnen switchen tussen zeer verschillende fysiologische, gedrags- en beloningstoestanden. Seksueel gedrag is, vanwege het optreden van dergelijke haaks op elkaar staande toestanden (bijvoorbeeld opwinding, de-opwinding) in een enkele relatief kortdurende gedragssequentie, bij uitstek geschikt om te bestuderen hoe de hersenen dit switchen bewerkstelligen. Het beschreven onderzoek kan frisse nieuwe inzichten bieden in klinische problemen die worden gekenmerkt door veranderingen in de verwerking van beloningen en/of de overgang tussen gedragstoestanden, waaronder depressie, een belangrijk onderwerp binnen het Healthy Ageing Thema ‘Gezond ouder worden’. Het onderzoek wordt binnen het UMCG in samenwerking met prof. dr. Robert Schoevers van de afdeling Psychiatrie uitgevoerd.

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×