Sectie's

Groep Zijdewind

Vermoeidheid is een belangrijke verzwakkend en vaak voorkomend symptoom bij verschillende patiƫnten-groepen, maar ook bij ouderen. Ondanks de hoge incidentie onderliggende mechanismen zijn nog steeds onbekend. In onze groep, gebruiken we krachtmetingen, elektromyografie en functionele magnetische hersen resonantie om aan vermoeidheid gerelateerde veranderingen op spier, spinale en corticale niveaus te onderzoeken. Deze neurofysiologische metingen worden gekoppeld aan perceptie van vermoeidheid.

EMG-Amplifier

Vermoeidheid wordt ook gebruikt om het motorsysteem te belasten om de basisprincipes van neuronale controle betrokken bij beweging te onthullen. Tijdens vermoeiende contracties, verhogen corticale (motor) gebieden hun activiteit, maar ook niet-motorische gebieden worden actief. Dit neveneffect van vermoeidheid kan resulteren in een verslechterde prestatie van cognitieve taken in zowel controle als de patiƫntenpopulatie.

We bestuderen motorische controle van spieren in alle leeftijden in personen met en zonder multiple sclerose , minimaal traumatisch hersen of ruggenmergletsel.

  • People
Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×