Groepsleiders
Position Groepsleider van de Groep Motor controle en vermoeidheid
Research fields Kracht modulatie, centrale en perifere vermoeidheid, ruggenmergletsel, multiple sclerose
 • Research Profile
 • Selected Publications
 • Inge Zijdewind ontving een MSc (1989) van de Vrije Universiteit Amsterdam (Bewegingswetenschappen). In 1993 behaalde ze een doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam onder leiding van Prof. Dr. Daniel Kernell. Datzelfde jaar begon zij als postdoc bij de afdeling Medische Fysiologie van de RUG in Groningen.

  Vanaf haar master scriptie tot nu toe werkte ze aan vermoeidheid en vermoeibaarheid bij gezonde proefpersonen en in verschillende patiëntengroepen. Specifieke groepen patiënten zoals patiënten met een dwarslaesie (samen met Prof. Dr. CK Thomas, Miami Project om verlamming te genezen, Miami, USA; Dr M Tepper, UMCG), multiple sclerose (samen met dr T Heersema, UMCG) of minimale hersenletsel (samen met dr J van der Naalt, UMCG) rapporteren een hoge mate van samenhang (> 70% van de patienten melden vermoeidheid als een van de meest slopende symptomen). Vermoeidheid is een verzwakking symptoom en is sterk geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. De mechanismen die ten grondslag liggen aan deze verhoogde perceptie van vermoeidheid zijn nog steeds slecht begrepen.

  Met het verhogen van de leeftijd verhoogt de incidentie van vermoeidheid  ook. Hoewel de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze verhoogde gevoel van vermoeidheid nog onbekend zijn, is het bekend dat vermoeidheid van invloed is op intra- en interhemisferische interacties (samen met Prof Dr T Hortobágyi, UMCG). Vooral verminderde interhemisferische remming lijkt gedragsmatige gevolgen in gewijzigde motorische controle te hebben.

  • Heetkamp J, Hortobágyi T, Zijdewind I. (2014). Increased bilateral interactions in middle-aged subjects. Front Aging Neurosci.
  • Prak RF, Doestzada M, Thomas CK, Tepper M, Zijdewind I (2015). Reduced voluntary drive during sustained but not during brief maximal voluntary contractions in the first dorsal interosseous weakened by spinal cord injury. J Appl Physiol
  • Wolkorte R, Heersema DJ, Zijdewind I. (2015) Muscle Fatigability During a Sustained Index Finger Abduction and Depression Scores Are Associated With Perceived Fatigue in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Neurorehabilitation Neural Repair.
  • Wolkorte R, Heersema DJ, Zijdewind I (2015) Reduced Dual-Task Performance in MS Patients Is Further Decreased by Muscle Fatigue. Neurorehabil Neural Repair.
  • Wolkorte R, Kamphuis J, Zijdewind I. (2014). Increased reaction times and reduced response preparation already starts at middle age. Front Aging Neurosci.
  • Steens A, de Vries A, Hemmen J, Heersema T, Heerings M, Maurits N, Zijdewind I (2012). Fatigue perceived by Multiple Sclerosis patients is associated with muscle fatigue. Neurorehab Neural Repair
  • Zijdewind I, Thomas CK (2012). Firing patterns of spontaneously active motor units in spinal cord-injured subjects. J Physiol
  • Roosink M, Zijdewind I (2010). Corticospinal excitability during observation and imagery of simple and complex hand tasks: implications for motor rehabilitation. PLOS One
  • Post M, Bakels, R, Zijdewind I (2009). Inadvertent contralateral activity during a sustained unilateral contraction reflects the direction of target movement. J Neuroscience
Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×