Promovendus

Roeland Prak B.Sc

Position
Research fields
  • Research Profile
  • Titel: Vermoeidheid en neuromusculaire prestaties
    Project: Vermoeidheid is een invaliderend symptoom in vele ziekten, en kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen door lichamelijke, cognitieve en sociale werking te schaden. De onderliggende vermoeidheids mechanismen blijven slecht begrepen. Vermoeidheid moet worden onderscheiden van vermoeibaarheid; vermoeibaarheid geeft aan hoe snel een bepaald vermoeidheids niveau wordt bereikt. De huidige taxonomie identificeert twee types van vermoeibaarheid: waargenomen vermoeibaarheid heeft betrekking op een psychologische toestand en fysiologische capaciteit van het individu om homeostase en prestatiesgebonden vermoeibaarheid heeft betrekking op verminderde taakprestaties die het resultaat zijn van vermoeidheid. In dit project worden beide soorten vermoeibaarheid bestudeerd in verschillende groepen patiënten (mild traumatisch hersenletsel, ruggenmergletsel, Sjögren syndroom) met als doel ons begrip van vermoeidheid te bevorderen.
    Financier: Junior wetenschappelijke Masterclass
Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×