AGOR Cyclotron faciliteit van PARTREC

De AGOR Cyclotron faciliteit  van het Particle Therapy Research Center (PARTREC) overt bestralingen uit met protonen en zware ionen voor radiobiologisch onderzoek en stralingshardeidstests van electronica en materialen.

De nieuwe accelator faciliteit website kan men hier vinden: https://umcgresearch.org/w/partrec

Voor informatie en het aanvragen van bestralingstijd kunt u contact opnemen via e-mail: irradiations.partrec@umcg.nl

Voor het aanvragen van bestralingstijd hebben we de volgende informatie nodig:

  • Soort bundeldeeltje
  • Energie:

10-184 MeV voor protonen

Maximaal 90 MeV/amu voor 4He, 12C, 16O of 20Ne

30 MeV/amu 20Ne, 40Ar, 84Kr of 124Xe

  • Flux:

1E4-1E8 protonen per cm2 per seconde (afhankelijk van veld)

10-10E5 zware ionen per cm2 per seconde

  • Veldvorm en -grootte
  • Veldhomogeniteit
  • Beschrijving van samples (dimensie/materiaal)
  • Voorkeur voor bestralingsperiode.

 

Voor koolstof en protonen is het ook mogelijk om met een spread-out Bragg peak te bestralen.

 

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×