Sectie Anatomie UMCG organiseert herdenking lichaamsdonoren op 28 september 2019

02 september 2019

HERDENKING “ZIJ DIE HUN LICHAAM TER BESCHIKKING VAN DE WETENSCHAP STELDEN”

 

De Sectie Anatomie en Medische Fysiologie organiseert jaarlijks een herdenking om stil te staan bij de mens achter de lichaamsdonatie. Nabestaanden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een herdenking en worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Samen kan op een eervolle wijze recht worden gedaan aan de unieke gift die lichaamsdonoren doen.

Ieder jaar neemt de Sectie Anatomie en Medische Fysiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen ongeveer 100 lichamen in ontvangst van mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden. Met deze lichamen wordt anatomie-onderwijs gegeven, wetenschappelijk onderzoek gedaan, operaties voorbereid en operatievaardigheden geoefend.

De herdenking van 2019 zal plaatsvinden op zaterdag 28 september van 12:30 – 15:00 uur bij het Yarden Crematorium, Crematoriumlaan 6, 9747 AM Groningen, waar sinds 2007 een monument staat om mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden te herdenken. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur.

 

Opgeven kunt u hier.

Back to previous page