Medische Publieksacademie lezing (you tube registratie) – Zeldzame bewegingsstoornissen: van kind tot volwassene

13 November 2018

Patiënten met een bewegingsstoornis hebben een besturingsfout in de hersenen. Hierdoor maken zij andere bewegingen dan zij willen. Dit heeft veel invloed op hun dagelijks leven. In het Expertisecentrum ‘zeldzame bewegingsstoornissen’ van het UMCG proberen we bewegingsstoornissen beter te begrijpen en te behandelen. Onze artsen en onderzoekers kijken naar kinderen en volwassenen. Het is belangrijk dat we de verschillende soorten onwillekeurige bewegingen herkennen en de juiste naam krijgen. Pas dan kunnen we de oorzaak vinden en de beste behandeling starten.
In de eerste lezing vertellen we wat zeldzame bewegingsstoornissen zijn. In de tweede gaat het over de oorzaken, met een nadruk op erfelijkheid. De laatste lezing gaat over hoe fundamenteel onderzoek tot betere behandeling van bewegingsstoornissen kan leiden.

Sprekers

  • Marina de Koning-Tijssen
  • Ody Sibon
  • Tom de Koning

You tube registratie van deze lezing nu beschikbaar

Back to previous page