Open posities voor 3 promovendi

Voor CureQ zijn wij momenteel zoek naar 3 enthousiaste promovendi voor projecten die tot doel hebben om nieuwe modulatoren te ontdekken die de aanvang en verloop van die ziekte van Huntington en/of een van beide spinocerebellaire ataxias (SCA-1 and SCA-3) zouden kunnen vertrage,

Deze drie promovendi zullen worden aangesteld op verschillende Universiteiten, maar zullen op dit onderwerp nauw samenwerken. Het gemeenschappelijke doel is om strategieën te zoeken die selectief aangrijpen op de mutante eiwitten om te voorkomen dat ze de ziekte veroorzakende, toxische cascade in gang kunnen zetten. Daartoe zullen ze screeningplatforms gebruiken om nieuwe modulatoren van de ziekte-geassocieerde eiwitten te identificeren. In parallel, zullen ze naar compounds gaan zoeken die zich op deze modulatoren richten om hun werking te stimuleren dan wel te remmen. Daarnaast zullen er zogenaamde reporters worden ontwikkeld die, op een zo vroeg mogelijk moment, kunnen registreren wanneer het gemuteerde eiwit zijn nadelige effecten initieert (ineenstorting van de eiwithomeostase) . Dit kan vervolgens worden gebruikt om de effectiviteit van de modulator verder te evalueren. Gevalideerde reporters zullen vervolgens zullen onderdeel gaan van het werk uitmaken het zogenaamde landschapsprofiel dat we in een ander deel van het project willen opbouwen met patiënt-afgeleide 2D- en 3D-modellen (organoids), waarmee we de prognose (ziekte begin en progressie) van individuele gen-dragers beter hopen te kunnen vaststellen.

 

Positie 1: PhD kandidaat ontwikkelt gevoelige biomoleculaire reporters om de ineenstorting van eiwithomeostase en degeneratie van polyglutamineziekten te kunnen monitoren.

Wervingsorganisatie: UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Projectleiders: Mark Hipp PhD en Harm Kampinga PhD

<link UMCG vacature (met volledige functiebeschrijving en wervingsproces>

Status: Open (sluit 1 maart 2023)

 

Positie 2: PhD kandidaat om chemische hulpmiddelen te ontwikkelen voor verbeterde controle van de eiwitkwaliteit bij neurodegeneratie
Wervingsorganisatie: LUMC (Leiden Universitair Medisch Centrum)

Projectleiders: Monique Mulder, PhD

< link LUMC vacature (met volledige functiebeschrijving en wervingsproces>

Status: Open (sluit 6 maart)

 

Positie 3: PhD kandidaat om de modulatie van verouderingsgerelateerde eiwitaggregatie en neurodegeneratie te bestuderen door verbeterde eiwitkwaliteitscontrole

Wervingsorganisatie: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Projectleiders: Willianne IM Vonk, PhD

<link Vacature UU (met volledige functiebeschrijving en wervingsproces>

Status: Open (sluit 22 februari 2023)

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×