Sectie's

Groep van Tol

Ons onderzoek richt zich op het ontrafelen van het multi-facets karakter van de gevoeligheid voor ernstige depressie en andere grote psychische stoornissen door het bestuderen van het neurocognitive profiel in relatie tot psychiatrische comorbiditeit, zijn tijdspad, behandel effecten, genetisch risico, persoonlijkheid en vroegtijdig trauma met behulp van innovatieve neuroimaging technieken.

Onze aanpak bij het bestuderen van de ontwikkeling en het voortgang van psychiatrische stoornissen is symptoom gericht waarbij we letten op het individuele traject. Ons onderzoek is interdisciplinair van aard, aangezien het de onderzoeksgebieden van klinische psychiatrie, neuropsychologie, cognitieve psychologie, neuroradiologie en neurowetenschappen combineert.

Door de neurocognitive mechanismen van gevoeligheid voor psychiatrische stoornissen en hun behandelingen te bestuderen willen we begrijpen wat nodig is om het verloop van die psychiatrische stoornissen te veranderen en om de psychiatrische behandeling te verbeteren.

 • People
 • NEW-PRIDE
 • NESDA Neuroimaging
 • Apathie studie
 • HOPES
 • Marie-José van Tol dr. Visit
  Position

  Assistant Professor, Groepsleider Neurocognitie van stemmingsstoornissen

  Research fields

  Functionele Neuroimaging, Structurele Neuroimaging, Cognitieve neuropsychiatrie, Neuropsychologie, depressieve stoornis, angststoornissen, preventieve cognitieve therapie, Longitudinal Imaging

  Promovendus
  Thania Balducci Msc.
  Marlijn Besten Msc.
  Visit
  Justine Dickhoff MSc.
 • In deze gerandomiseerde klinische studie onderzoeken we de neurocognitive werk mechanismen van preventieve cognitieve therapie voor het voorkomen van terugval in nieuwe depressieve episodes. Voor dit project ontving MJ van tol een VENI-subsidie van NWO en een Hersenstichting (Dutch Brain Foundation) Fellowship. Zie voor meer informatie www.depressiestudie.com

 • De Nederlandse studie naar depressie en angst (NESDA; www. NESDA. nl)-neuroimaging studie is ’s werelds grootste longitudinale, multi-center functionele neuroimaging project in een cohort van mensen met depressie en angststoornissen. MJ van tol is sinds de basis metingen in 2005 betrokken bij dit project en coördineert nu het project als hoofdonderzoeker voor het Groningse deel. We zijn momenteel bzeig met de voorbereiding van de 14 jaar voortgangs meting. De primaire doelstelling van de NESDA neuro studie is om te begrijpen waarom de ene persoon eenmalig depressief is of een angststoornis ontwikkeld, terwijl de andere persoon een chronische depressie/angststoornis ontwikkeld.

 • Dit door de Universiteit Groningen gefinancierde interdisciplinaire promotieproject is een door de Jonge Akademie Groningen geïnspireerde samenwerking met Dr. Merel Keijzer (toegepaste taalkunde, Faculteit der Letteren). In dit innovatieve interdisciplinaire project bestuderen we de relatie tussen tweetaligheid, cognitieve flexibiliteit en risico op ouderdoms stoornissen (waaronder dementie en depressie) met behulp van discipline overschrijdende en experimentele benaderingen, waaronder functionele MRI.

 • In dit klinische neuroimaging project, gefinancierd door de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO), streven we naar 1) het begrijpen van de onderliggende neurale mechanismen van suïcidaliteit en 2) het ontwikkelen van neurocognitive markers die het risico op terugval in suïcidale gedrag voorspellen ondanks adequate toepassing van het standaard behandelingsprotocol. Dit project is een samenwerking tussen de Afdeling Neurowetenschappen, psychiatrie en gespecialiseerde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Zie voor meer informatie http://hopesstudie.wordpress.com

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×