Sectie's

Groep Martens

Temporele dynamiek van cognitie

Stel je hebt een huilende baby achter in de auto. Waarom is het dat sommige mensen die in zo’n situatie nog steeds voetgangers die zich voor de auto op een kruising bevinden kunnen opmerken en reageren, terwijl anderen dat niet kunnen?

In het dagelijks leven, wordt onze geest voortdurend gebombardeerd met zintuiglijke informatie, maar slechts een kleine gedeelte bereikt ons bewustzijn. Aandacht, een complexe cognitieve functie, is de poortwachter die helpt bij het selecteren en verwerken van informatie welke overeenkomt met de huidige top-down doelstellingen of intenties, terwijl het gelijktijdig irrelevante informatie onderdrukt.

Een belangrijke factor die zowel de intra als de individuele variabiliteit in prestaties van mensen bepaalt(maar ook emotionele stabiliteit)is de efficiëntie waarmee relevante informatie kan worden onderscheiden en uit irrelevante informatie kan worden geëxtraheerd. Deze efficiency en tijdspanne van selectieve aandacht wordt bepaald door verscheidene andere belangrijke factoren, zoals ervaring en opleiding, leeftijd, het werk-geheugencapaciteit, en emotie. Het bestuderen van de impact van dergelijke factoren op de temporele dynamiek van aandacht vormt de kern van mijn onderzoek, met behulp van een combinatie van pupil dilatatie deconvolutie, EEG, NIRS, tDCS en gedrags-paradigma’s, zoals de attentional blink.

Het huidige en toekomstige onderzoek zal zich specifiek richten op de vraag hoe emotie en zelf-relevante informatie de temporele dynamiek van aandacht (en omgekeerd) kunnen veranderen, waardoor mogelijkheden worden geboden om test-en trainings hulpmiddelen te ontwikkelen in het kader van psychische aandoeningen zoals depressie, neuroticisme, sociale angst, en milde cognitieve stoornissen.

  • People
  • Sander Martens dr. Visit
    Position

    Assistent-hoogleraar Cognitive Neuroscience. Groepsleider Individuele verschillen in selectieve aandacht.

    Research fields

    Selectieve aandacht, individuele verschillen, cross-modale aandacht, emotie, selectieve aandacht, pupilverwijding, EEG, tDCS.

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×