Sectie's

Groep Ćurčić-Blake

Mijn groep heeft een specifieke interesse in neuronale verbindingen in de hersenen. Wij concentreren ons op die verbindingen in gezonde hersenen en hoe deze veranderen in verschillende groepen patiënten en of deze kunnen worden beïnvloed door neuromodulatie technieken. Onze achtergrond in de experimentele fysica helpt bij het toepassen van de verschillende experimentele en data-analysetechnieken en om onze onderzoeksvragen op de best mogelijke manier te beantwoorden

 • People
 • Milde cognitieve stoornissen
 • tACS in Multiple Sclerose
 • NIRS
 • Hallucinatie's
 • Branislava Ćurčić-Blake dr. Visit
  Position

  Research fields

 • Transcraniale wisselstroom stimulatie (TACS) in milde cognitieve stoornissen (MCI)

  Milde cognitieve stoornissen (MCI) is een prodromaal stadium van de ziekte van Alzheimer (AD) en andere dementie. MCI wordt gekenmerkt door veranderingen in de corticale neurale netwerken in relatie met een daling van het uitvoerend functioneren (EF). EF verwijst naar de set van cognitieve functies die betrokken zijn bij de controle of het begeleiden van gedrag, zoals aandacht, werkgeheugen, plannend vermogen of remming. Het vinden van een effectieve en patiëntvriendelijke behandeling van cognitieve stoornissen is belangrijk voor MCI-patiënten omdat dit het de kwaliteit van leven op korte termijn kan verbeteren en het ontstaan van dementie op lange termijn kan uitstellen.

  Transcraniale wisselstroom hersenstimulatie (tACS) is een nieuwe toepassing van transcraniale stimulatie die een dergelijke behandeling kan bieden. Omdat bij patienten met MCI minder laag frequente hersengolven worden gevonden is het zeer aantrekkelijk om relevante hersengolven te behandelen met tACS door toepassing van een zwakke wisselstroom in de specifieke delen van de hersenen.

  In dit project passen we synchrone tACS toe bij 90 patiënten met MCI waarbij we ons op de theta hersengolven richten. Wij streven ernaar om Fronto-pariëtale hersen synchronisatie te verhogen en de EF van MCI patiënten te verbeteren en om dementie te vertragen.

  Dit project wordt gefinancierd door ZonMw memorabel projectnummer 733050836.

 • Verbetering van de cognitieve prestaties in Multiple Sclerose door transcraniale wisselstroom hersenstimulatie (tACS); proof of concept.

  Milde tot ernstige cognitieve stoornissen in multiple sclerose (MS) zijn wijdverbreid (45-70%) een negatief effect op de kwaliteit van leven van de patient. Het minimaliseren van cognitieve achteruitgang, die te wijten is aan de verslechtering van de hersen verbindingen die betrokken zijn bij cognitieve verwerking, zal dus van groot nut zijn.

   

  In dit project onderzoeken we de praktische toepassing van tACS voor MS-patiënten en de optimale manier om deze op therapeutische basis te gebruiken. Deze klinische pilot studie is de eerste stap naar een grote multicenter trial, gericht op klinische werkzaamheid en onderliggende mechanismen. 25 MS-patiënten met cognitieve stoornissen krijgen een tACS-behandeling. Voor deze studie gaan we EEG, MRI en neuropsychologische metingen (zoals Wenen reactietijd taak) gebruiken.

  Onze hypothese is dat het verbeteren van de hersengolven met behulp van tACS de cognitieve werking bij MS-patiënten zal verbeteren, waardoor de verbetering van hun kwaliteit van leven en het de progressie van de cognitieve achteruitgang zal vertragen.

  De studie wordt gefinancierd door de Nederlandse MS Research Foundation, project nummer 16-949 MS.

 • Hersenstimulatie en NIRS

  Onze achtergrond in de experimentele fysica stelt ons in staat om snel niet-invasieve hersenstimulatie technieken te creëren, te wijzigen en toe te passen, alsmede specifieke meettechnieken (infraroodspectroscopie-NIRS). Voor dit doel zijn we actief betrokken bij diverse lopende projecten. Deze omvatten rTMS in combinatie met NIRS (apathie ERC studie gecoördineerd door Prof. André Aleman), Dual microTMS (zwakke magnetische hersenstimulatie), en de tACS en EEG bij patiënten met MS. Daarnaast, in het kader van het UMCG thema  “Healthy Aging “.

 • In dit project onderzoeken wij verbindingen in de hersenen die geassocieerd worden met hallucinaties. Eerder onderzochten we al anatomische verbindingen (Ćurčić-Blake et al. 2013) en specifieke causale verschillen in de hersen connectiviteit (Ćurčić-Blake et al. 2012) van patiënten met hallucinaties en hoe connectiviteit verandert tijdens hallucinaties. Dit ging gepaard met veranderingen van de niveaus van glutamaat in witte materie (Ćurčić-Blake et al 2017). Deze bevindingen zullen de focus van behandelings proeven met inbegrip van specifieke niet-invasieve elektromagnetische stimulatie verbeteren.

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×