Fusie Afdelingen Neurowetenschappen en Cel Biologie

30 augustus 2018

Vanaf 1 september 2018 zullen de afdelingen celbiologie en neurowetenschappen worden samengevoegd (http://cellbiology.UMCG.nl).

De nieuwe afdeling Biomedische Wetenschappen van Cellen & Systemen (BSCS) wordt voorgezeten door Prof. Dr. Harm H. Kampinga. De Dept. BSCS bestaat uit 4 secties: a) moleculaire celbiologie; b) moleculaire neurobiologie; c) anatomie & medische fysiologie; d) cognitieve neurowetenschappen

Te zijner tijd zullen de websites van de voormalige afdelingen worden samengevoegd. Alle contact en content informatie op de huidige sites zijn geldig tot dan.

Back to previous page