Verdediging proefschrift Ilia Vaichtein

19 september 2016

Op 6 September 2016 verdedigde Ilia Vaichtein zijn proefschrift Raiders of the CNS, New Insights on microglia and myeloid infiltrates in EAE voor een comité van nationale en internationale onderzoekers welke hem na beraad de doctors titel verleenden.

Ilia_Vaichtein_small

Multiple sclerose (MS) is een complexe aandoening van het centraal zenuwstelsel (CZS) gekarakteriseerd door demyelinisatie, het verlies van myeline (witte stof). Myeline is een vetlaag dat als isolatie om de uitlopers van zenuwcellen heen ligt en belangrijk is voor geleiding van elektrische pulsen. Tijdens MS verdwijnt myeline op bepaalde plekken in het CZS, waardoor de elektrische pulsen hun uiteindelijke doel langzamer of helemaal niet bereiken. Dit leidt tot een chronische aandoening met kenmerken als bewegingsstoornissen, chronische pijn, blaasproblemen met uiteindelijk zelfs verlamming van complete spiergroepen. Hoewel de precieze oorzaak van demyelinisatie onbekend is, is wel vastgesteld dat het immuunsysteem hierbij betrokken is.

Verschillende immuun cellen migreren vanuit de periferie, alle lichaamsvloeistoffen en organen buiten het CZS, naar het CZS en breken daar myeline af en nemen het op, ook wel fagocytose genoemd. Onder normale omstandigheden kunnen deze immuun cellen het CZS niet binnen komen, aangezien er een bloed‐hersen barrière (BHB) is die dit voorkomt, maar tijdens MS vertoont de BHB ernstige lekkage.
Het is overigens nog onduidelijk of de geïnfiltreerde immuun cellen de afbraak initiëren, of dat er een intrinsiek defect is in de myeline en dat de immuun cellen daarop reageren.

Ilia heeft onderzocht hoe het beginstadium van MS verloopt door gebruik te maken van het experimenteel auto‐immuun encefalomyelitis (EAE) muismodel.
Hij zet zijn werk voort als postdoc in het lab van Anna Molofsky van de Afdeling Psychiatrie,UCSF Weill Institute of Neurosciences, San Fransisco, USA.

Dr. Vaichtein’s proefschrift kan hier gevonden worden.

Back to previous page