NWO groot consortium subsidie voor Liesbeth Veenhoff (samenwerking met Steven Bergink and Harm Kampinga)

03 maart 2020

Liesbeth Veenhoff is een  NWO groot consortium subsidie toegekend: the ‘Guardians of Protein Disorder’ i.s.m.  Steven Bergink and Harm Kampinga (UMCG), en Patrick Onck (ZIAM) and Cees Dekker (TuDelft).

 

Back to previous page