Herdenking “Zij die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden”

02 oktober 2019

Zaterdag 28 september vond bij Yarden Crematorium Groningen de jaarlijkse herdenking “Zij die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden” plaats. We stonden stil bij de bijzondere gift van lichaamsdonoren en de belangrijke bijdrage die dit levert aan de opleiding en training van medische professionals, een aan de wetenschap in het algemeen. We stonden ook stil bij de nabestaanden van de lichaamsdonoren voor wie het afscheid vaak abrupt en niet ‘af’ is omdat er geen formele uitvaart meer kan zijn.

Naar schatting 130 nabestaanden waren bij deze bijzondere plechtigheid aanwezig. Tijdens de ceremonie in de aula sprak het hoofd van de Sectie Anatomie & Medische Fysiologie namens het UMCG, en namens de studenten van de Medische Faculteit spraken bestuursleden van de Tandheelkundestudievereniging Archigenes. Tevens was er vanuit de studenten een ontroerend mooie muzikale bijdrage. De ceremonie werd op spirituele wijze afgesloten door een zandkunstenaar, waarna de aanwezigen in een stoet langs het herdenkingsmonument gingen en bloemen werden gelegd. Tenslotte was er uitgebreid gelegenheid voor nabestaanden om met studenten en UMCG-werknemers van gedachten te wisselen.

 

Wij kijken met tevredenheid terug op een mooie en respectvolle herdenking die hopelijk bijdraagt aan de verwerking van het verlies van een dierbare overledene.

Back to previous page